Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Nefrologicznej, Poradni Kardiologicznej, Oddziale Ginekologiczno–Położniczym, SOR, Oddziale Chorób Wewnętrznych, GNiŚOZ, Oddziale Kardiologicznym z OIOK (w tym wykonywanie badań w Pracowni Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia) w tym jednego lekarza pełniącego funkcję Kierownika Oddziału Kardiologicznego z OIOK

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka,
ul. Duboisa 68


NIP: 759-14-36-186  
REGON: 000306756

Centrala Szpitala
tel.  29 746 37 11

Sekretariat dyrekcji:
tel.  29 746 37 04
fax. 29 746 37 06

e-mail:
sekretariat@szpitalostrowmaz.pl

Szpital SPZZOZ

Powrót na początek strony