Przetarg nieograniczony na sprzedaż używanych środków trwałych – Zestaw do laparoskopii typ 540090, Aparat echokardiograficzny typ VIVID 4, Videokolonoskop typ CF-Q165L

Pliki do pobrania

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka,
ul. Duboisa 68


NIP: 759-14-36-186  
REGON: 000306756

Centrala Szpitala
tel.  29 746 37 11

Sekretariat dyrekcji:
tel.  29 746 37 04
fax. 29 746 37 06

e-mail:
sekretariat@szpitalostrowmaz.pl

Szpital SPZZOZ

Powrót na początek strony