Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziale Rehabilitacji Narządu Ruchu, Oddziale Chorób Wewnętrznych, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Kardiologicznym z OIOK, Oddziale Urazowo-Ortopedycznym oraz przez położną w Poradni Ginekologiczno-Położniczej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka,
ul. Duboisa 68


NIP: 759-14-36-186  
REGON: 000306756

Centrala Szpitala
tel.  29 746 37 11

Sekretariat dyrekcji:
tel.  29 746 37 04
fax. 29 746 37 06

e-mail:
sekretariat@szpitalostrowmaz.pl

Szpital SPZZOZ

Powrót na początek strony