Organy i kadra zarządzająca

Dyrektor

  • mgr inż. Artur Wnuk

 

p.o. Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

  • lek. Wojciech Rakicki         

 

Naczelna Pielęgniarka

  • mgr piel. Danuta Jabłonka

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka,
ul. Duboisa 68


NIP: 759-14-36-186  
REGON: 000306756

Centrala Szpitala
tel.  29 746 37 11

Sekretariat dyrekcji:
tel.  29 746 37 04
fax. 29 746 37 06

e-mail:
sekretariat@szpitalostrowmaz.pl

Szpital SPZZOZ

Powrót na początek strony